20 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ – ปุย สร้างความชุ่มชื้นแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190520110622466

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน ร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน  จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ผู้อบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 60 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 33 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และจิตอาสาภาคประชาชนเครือข่ายรักในหลวงกว่า 100 คน  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ใกล้วัดผาลาด และน้ำตกมณฑาธาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่า แก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งช่วยชะลอ และกักเก็บน้ำ ในช่วงที่มีฝนตกลงมา อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมาแล้ว และมีเป้าหมายซ่อมแซมฝายกึ่งถาวร จำนวน 30 จุด และซ่อมสร้างฝายแม้ว อีกกว่า 100 จุด